Connect with us

GES Yatırımcıları

Çatılardaki âtıl potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesi

Yayın Tarihi

on

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusundaki mevzuatların şekillenmesi ile beraber 2012 yılında güneş paneli üretiminde faaliyete geçerek başladığı bu yolda, sektörün içinden gelen bir firma olarak güneş enerjisi santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumlarını da üstlenmek adına 2013 yılında General Solar Enerji olarak faaliyetlerini ilerlettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, sektörün dinamizmi ve edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübe ile tamamen GES kurulumuna odaklandıklarını vurguladı. 

GES projelerinin ilerleyişi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim teknolojileri her yıl daha hızlı bir şekilde gelişirken maliyetler de giderek azalmaktadır. Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetlerindeki düşüş beklenenin çok daha öncesinde gerçekleşmeye başlamış ve ilgi uyandırmıştır. 10-15 yıl öncesine kadar gerek alt yapı yetersizliği gerek kurulum maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle güneş enerjisi santrallerini (GES) konuşmak hayaldi. Ancak gelinen noktada artık Uluslararası Enerji Ajansı raporlarında da belirtildiği üzere güneş enerjisi alanındaki büyüme diğer tüm enerji kollarının önüne geçmiş olup, 2010’dan bu yana yeni güneş enerjisi panellerinin maliyeti %80 azalmıştır.

General Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, anahtar teslim hizmet sundukları GES projelerinde yatırımcılarına ilk başvurudan itibaren geçici kabule kadar olan proje alanı keşfinin yapılması (çevresel gölgelenme faktörleri, baca, aydınlık boşluğu, duvar, kot farkı, yön incelemesi vb.), keşifte alınan ölçümler ve bilgiler dâhilinde uygun proje tasarımının yapılması ve proje onay süreci, dünya çapında kabul görmüş kalite standartlarına sahip güneş enerjisi sistemi ekipmanlarının montajının yapılması, sistem entegrasyonu, teşvik ve hibe süreçlerinin takibi, tesisin test, devreye alma ve kabul işlemleri, işletme ve bakım hizmetleri safhalarında uzman kadrosu ve yenilikçi vizyonu ile işin her aşamasında büyük bir titizlik ve özenle çalışmakta olduklarını belirtti.

General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanma ve dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğinin temini, enerji üretiminden kaynaklanan çevresel bozulmaların azaltılması ulusal hedeflerimiz arasındadır. Cari açığın en önemli nedeni olan enerji kaynaklı ithalatımızın bir an önce azaltılması, ülkemizin enerji güvenliği ve bağımsızlığı için her türlü yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kullanılması çok önemlidir. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında neredeyse tamamına yakını GES’lerden oluşan yaklaşık 6000 MW elektrik üretim tesisi işletmededir. 

Bu noktada General Solar olarak, Türkiye’nin birçok yerinde kurulum gerçekleştirerek büyüyerek ilerleyen, tecrübeli kadrosuyla yeni yönetmelikte de sektöre yön vermeye devam ettiklerine değinen Ali Demirdaş, EPC hizmeti sundukları projelerin çok daha fazlasının proje geliştirme, malzeme tedariki faslında yer alarak 100 MW’ı aşan GES projesi kurulumu gerçekleştirdikleri arazi uygulamalarının yanı sıra 2013 yılında Çanakkale ve Gaziantep’te başladıkları çatıüstü GES projesi kurulumları serüvenine daha sonra İZKA kapsamında İzmir Torbalı ve Kemalpaşa’da devam ettiklerini belirtti. İlerleyen dönemlerde Gaziantep Gülen Mantar çatısına, Afyon Cumhuriyet Sucukları tesisinin çatısına ve Bursa Olca Salça fabrikasının çatısına kurulan projeler General Solar’ın öne çıkan diğer çatı projeleri oldu.  

Enerjide sessiz dönüşüm

Enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, kaynakları verimli kullanmak işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Elektrik maliyetinin tüm üretim tesisleri için çok önemli bir girdi olduğu görülmektedir. Yıllık veya aylık tüketimleri oldukça yüksek olan bu tesislerin elektrik ihtiyaçlarının ucuz, yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması oldukça önemlidir. Sanayicilerimiz için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası pazarda rekabet açısından önemli bir rol oynayacaktır. 

Kurulan GES sistemlerinin 25 yıl performans garantisinin sağlanmasının yanı sıra çok daha uzun süre elektrik üretimi yaptığı bilinen bir gerçektir. 10 yıl alım garantisi sağlanan, çatılara kurulan tesisler için ilk yatırım maliyeti yaklaşık 4 buçuk yılda geri dönmekte ve geri kalan yıllarda tesis yatırımcısına ücretsiz elektrik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çatı GES projeleriyle beraber tüketime en yakın noktadan enerji temini sağlanarak kayıpların minimize edilmesi sağlanmaktadır.  

Öncelik can ardından mal güvenliği

Çatılardaki fotovoltaik sistemler ülkemiz için gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte çatı ve cephe uygulamalı tesisler mühendislik konusunda dikkat ve tecrübe gerektirmektedir. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan firmalar zaman zaman yatırımcıyı da yanlış yönlendirmektedir. 

Çatı uygulamalı GES’ler sahaya uygulanan GES’lerden farklı ve çok daha ayrıntılı, dikkatli çalışmayı gerektirmektedir. Öncelikle can güvenliği olmak üzere kurulan sistemin olası risklerden arındırılmış olması işletme açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çatı uygulamalarında seçilecek doğru kurulum firması öncelikle güvenlik, statik ve elektrik faktörlerini göz önünde bulundurarak yatırımcılara en uygun hizmeti sağlamalıdır.

Yeni yönetmelik 

10 Mayıs 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 12 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında çatılarda kurulacak güneş enerji santralleri ile elektrik üretiminde yeni dönem başladı. Sistemden elde edilecek enerjinin öztüketim fazlasını satabilme imkânı getirilmiş olup, enerji satın alma garantisi 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

Mevzuat değişiklerinin de tamamlanmasıyla birlikte artık “enerjide kendin üret kendin tüket” dönemi başlamıştır. Özellikle aylık mahsuplaşmanın çıkması birçok yatırımcıyı GES’e yönlendirecek, böylelikle temiz enerji trendiyle sektörün yakalamış olduğu ivme hızlanarak devam edecektir ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar artacaktır. 

Yeni düzenleme ile yeni yapılacak lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı (GES) üretim tesisleri için ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye kendi tarife grubu üzerinden satışına olanak sağlayan yeni düzenlemenin detaylarına baktığımızda;

  • Bağlantı anlaşmasının sözleşme gücü ile sınırlı olmasının devam ettiği,
  • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olmak üzere arazi kurulumları hariç mesken; sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için çatı ve cephe uygulamalarının yapılabileceği,
  • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak üzere tarımsal sulama aboneleri; içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, kamu kurumlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
  • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
  • Lisanssız uygulamalardaki 1MW üst sınırının 5MW’a çıkarıldığı (sözleşme gücünü aşmamak kaydıyla) görülmektedir.

Yeni Yönetmelikle ülkemizde sektörün çok daha iyi noktalara gelmesini temenni ettiklerini belirten Ali Demirdaş; Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan tek sahada 27 MW GES’i devreye aldığı gibi Yeni Öztüketim Yönetmeliği’ne istinaden kurulumu; geçici kabulü yapılan Türkiye’nin ilk çatı GES projesini Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirerek birçok ilke imza attıklarını ve başarılı proje gerçekleştirdiklerini belirterek; 2019 son çeyrekte Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta zorlu saha koşullarına rağmen 60 günde toplamda 10 MW projeyi başarılı bir şekilde devreye aldıklarını belirtti. Bununla birlikte Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 16 MW gücünde yeni GES projesi ile kurulumlarına devam ettiklerine değindi. 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku
Advertisement
Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GES Yatırımcıları

Türkiye, güneş enerjisi kapasitesini 2035’e kadar yaklaşık %450 artıracak

Yayın Tarihi

on

Yazar

Enerji sektöründe zorlu geçen bir yıl henüz geride kalmışken, birçok ülke hem maliyetten tasarruf etmek, hem de sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek için güneş enerjisine odaklanıyor. Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre ülkemizin güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip olması hedeflenirken, Vespa Solar Enerji GES yönetmeliğindeki değişiklikleri yatırımcılar için değerlendirdi.

Ekonomik dalgalanmalar neticesinde enflasyonun yükselmesi ve Rusya – Ukrayna savaşıyla birlikte dünya genelinde elektrik ve enerji maliyetlerinin artması, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını tetikliyor. Enerji sektöründe zorlu geçen bir yıl henüz geride kalmışken, birçok ülke hem maliyetten tasarruf etmek hem de sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek için güneş enerjisine odaklanıyor. Türkiye de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre, 2022 sonunda 9.4 gigavat olan güneş enerjisi kapasitesini 2035’e kadar yaklaşık %450 artırarak 52,9 gigavata ulaştırılması hedefleniyor. Güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip kaynak haline getirilmesi planlanırken, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”teki maddeler ise güneş enerjisi yatırımcılarının gündeminde önemli bir yer işgal ediyor. Güneş enerjisi üretimi ve santralleri alanında faaliyet gösteren Vespa Solar Enerji, bu konuyu yatırımcılar için bütüncül bir çerçevede değerlendiriyor.

“Yönetmelikteki değişiklerin 2019’a kadar uzanması yatırımcılar için tehdit oluşturuyor”

GES yatırımcılarının yatırımını mevzuattaki değişiklikleri dikkate alarak planlamasının ilerleyen dönemlerde karşılaşabilecekleri risklere karşı bir önlem niteliği taşıdığını söyleyen Vespa Solar Enerji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Osman Tokluman şu açıklamada bulundu: “GES yatırımları, son dönemde elektrik fiyatlarındaki artışla birlikte paralellik gösteriyor. Ancak GES yatırımcılarının, yatırım yaparken göz önünde bulundurması gereken bazı yenilikler söz konusu. Özellikle Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki değişen hususlardan bazılarına açıklık getirmek ve tartışmaya açmak önemli bir aşamayı oluşturuyor. Çünkü GES’lerden üretilen enerjinin ihtiyaç fazlasının ücretsiz dağıtılmasına ilişkin kararların 2019’a kadar uzanması, yatırımlar için avantajları olduğu kadar, bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. Bu maddeleri inceleyen yatırımcılar değişikliklerin arka planındaki mantık ve yönelim doğru olsa da kapsama zamanında ve usulünde ortak akıl ürünü bir düzenleme bekliyor.”

“Bazı yatırımcılar ‘2 üret, 1’ini tüket, 1 ini sat’ kuralının dışında kalıyor”

Yatırımcının GES kurulumlarında hangi planla hareket etmesi gerektiğine karar verirken ilk başvurması gereken maddenin yönetmeliğin ‘Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti’ başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrası olduğunu söyleyen Osman Tokluman, “Yatırımcılar genelde bu maddenin 1. fıkrasının c, ç ve h bentleri dahilinde ilerliyor. Ancak örneğin ‘ç’ bendinde yatırım yapmış olan bir yatırımcı, henüz uygulanmaya başlayan ‘2 üret, 1’ini tüket, 1 ini sat’ kuralının dışında kalıyor. Üstelik mevzuat uyarınca tüketim fazlası enerjisi YEKDEM’e bedelsiz bir şekilde veriliyor. Bu noktada tüm yatırımcıların bu gibi durumlara karşı önlem olarak yatırım kararı alırken, sadece bugünkü yatırım durumunu düşünmeyip, ileride doğabilecek ihtiyaçlarına istinaden de planlama yapması gerekiyor. Biz de güneş enerji üretimi ve santrallerini kurmak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimizle enerji kaynağının yaşamın tüm alanlarında kullanımına katkı sağlamak, insanların ve kurumların yatırımlarında profesyonel ve uçtan uca çözümler sunuyoruz” dedi.

“Yatırımcıların, sıfır risk ile yatırım yapılabilmelerini sağlıyoruz”

Ürünleri, fotovoltaik paneller ve GES kurulum hizmeti başta olmak üzere, ihtiyaca göre şekillenen tam çözüm hizmetleri olarak konumladıklarının altını çizen Vespa Solar Enerji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Osman Tokluman, “Güneş enerjisiyle elektrik üretiminin en büyük avantajı hiç kuşkusuz bu enerji türünün hiçbir zaman bitmeyecek oluşudur. Vespa Solar Enerji olarak biz de enerji sistemlerinde son teknoloji üretim tesisi ile Türkiye’nin iddialı solar panel üreticilerinden biriyiz. Güneş enerjisi alanında yatırım yapan kurum ve kuruluşlara özel finansal çözümler sunarak sıfır risk ile GES yatırımı yapılabilmelerini sağlıyoruz. 5 yıl içinde globalde öncü marka olmayı ve ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Devamını Oku

GES Yatırımcıları

Güneş enerjisinde güç birliği

Yayın Tarihi

on

Yazar

Yıllık 1,3 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim firması olan CW Enerji, DBE Holding iştiraki DBE Energy ile 250MWp’lik iş birliği anlaşması imzaladı. DBE Energy, 2023’te başlayacak güneş enerjisi santrali yatırımlarında Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim kapasitesine sahip CW Enerji’nin üreteceği yüksek verimli güneş panellerini kullanacak. DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “Gerçekleştirdiğimiz iş birliği anlaşması ile 2023 yılında gerçekleştirilecek güneş enerji santrali yatırımlarında, enerji alanında cari açığı azaltmaya destek olacağız. Aynı zamanda da yaklaşık 400 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek. Yatırım toplam 220 milyon dolar bütçe ile tamamlanacak.” diye konuştu.

3 kıtada 7 farklı ülkede 11 markasıyla faaliyetlerini sürdüren DBE Holding, iştiraki DBE Energy ile fotovoltaik güneş paneli üretiminde faaliyet gösteren CW Enerji ile 250MWp’lik iş birliği anlaşması imzaladı. 2023 yılında başlayacak yatırımlar için düzenlenen imza törenine; DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CW Enerji CFO’su Melik Yetim, DBE Holding CEO’su Efrahim Türkmen, DBE Energy CEO’su Rıfat Göksu ve FOUR Charger CEO’su Selçuk Aslan katıldı. 

‘Cari açığı azaltmaya destek olacağız’

CW Enerji ile yapılan anlaşma ile ilgili değerlendirmeler yapan Mehmet Taha Pınar, “CW Enerji yıllık 1,3 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim firması. Bu alanda da sektörün ilk zamanlarından bugüne süre gelen başarılı ilişkimize bugün bir yenisini daha ekledik. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği anlaşması ile 2023 yılında yapılacak güneş enerji santralı yatırımlarında, enerji alanında cari açığı azaltmaya destek olacağız. Aynı zamanda da yaklaşık 400 Milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu sayede 312 Bin ton karbon salınımı engellenmiş olacak. Toplam 220 Milyon dolar bütçe ile tamamlanacak olan yatırımlarla güneş enerjisinden üretilecek enerji ile yaklaşık 110 bin nüfuslu bir yerleşimin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak.” dedi.

Daha iyi bir dünya için çalışıyoruz

Yeni nesil teknoloji altyapılarından yenilenebilir enerji ve elektrikli şarj istasyonlarına kadar kurdukları ekosistemle, geleceğin teknolojisini bugünden kullandırdıklarını ifade eden Mehmet Taha Pınar, “Yeni nesil yenilenebilir enerji alanlarında, yenilikçi üretim ve yönetim teknolojileri ile katma değeri yüksek modeller geliştirerek, tüm kullanıcılara ulaştırılmasına öncülük eden global bir şirket olma vizyonuyla hareket ediyoruz. DBE Holding olarak her bir markamızla daha iyi bir dünya için çalışıyoruz.” dedi.

Devamını Oku

GES Yatırımcıları

Turbo Enerji, Pamesa’nın güneş fotovoltaik Projesinin genişletilmesine katılıyor

Yayın Tarihi

on

Yazar

Pamesa Grupo Empresarial, verimli bir şekilde tüketilmek üzere güneş enerjisi üretmek ve depolamak ve CO2 tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla, monokristal silikon modüller ve Turbo Energy şirketinden bir dizi hepsi bir arada SunBox Smart ekipmanı kurarak fotovoltaik güneş enerjisi planını genişletti.

SunBox ekipmanı, panellerden gelen güneş enerjisi kullanımını otomatik olarak ve anında optimize eden akıllı yönetim yazılımı kullanır. Bu anlamda şirket, “Yazılım, binanın enerji tüketim programları, herhangi bir zamanda elektriğin maliyeti veya herhangi bir zamanda mevcut ve gelecekteki hava durumu gibi parametrelere bağlı olarak güneş tarafından üretilen enerjinin tüketimi veya depolanması ile ilgili kararlar alır. belirli bir konum”.

Turbo Energy’nin de üyesi olduğu Umbrella Capital grubunun bir üyesi olan IM2 Energía Solar şirketi, tüm ofisi besleyen Pamesa Cerámica ofisleri için 256 kW güneş paneli ve 50 kWh pil kurdu. ve showroom kompleksi. Lojistik Merkezi’nde ağırlıklı olarak gece ve gündüz malzeme taşıyan forkliftlere güç sağlamak için kullanılacak 6,36 kW’lık paneller ve 107 kWh’lik piller bulunuyor.

Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com