Connect with us

GES Yatırımcıları

Generalsolar ile Haskan Şirketler Grubu’ndan yeni GES sözleşmesi

Yayın Tarihi

on

Generalsolar ile Haskan Şirketler Grubu’ndan yeni Güneş Enerji Santrali için sözleşme imzaladı.

9 MW’lık güneş enerjisi santrali ile yatırımına devam eden Haskan GES’te de iddialı olduğunu gösterdi. Haskan’ın Generalsolar ile Kilis’te kurulumu devam eden 2 MW’lık GES projesine ek, Gaziantep’te 7 MW’lık güneş enerjisi yatırımında da yine tercihi Generalsolar oldu.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

GES Yatırımcıları

Göktekin Enerji’nin GES projeleri hız kesmeden devam ediyor

Yayın Tarihi

on

Güneş enerjisi sektöründeki faaliyetlerini “bizim için güneşe bakmak geleceği görmektir” şiarıyla sürdüren Göktekin Enerji, bugüne kadar devreye aldığı 100 MW’ın üzerindeki anahtar teslimi GES ve devam eden 50MW çatı GES projeleri ile sektörün parlayan yıldızları arasında yerini aldı.

2020 yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam eden Göktekin Enerji, İstanbul’dan Ankara’ya Kocaeli’nden Adana’ya yurdun pek çok farklı yerindeki projeleri bir bir hayata geçiriyor. Yapımı devam eden ve tamamlandığında toplam 9.993,06 kWp kurulu gücünde olacak Adana AOSB’de yer alan Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. AŞ’ye ait 4 adet fabrika çatısında Güneş Enerji Santralleri proje uygulaması devam ediyor olup, bunlar arasında 1.746,36 kWp gücündeki ABCO-2’de sona yaklaşılmış durumda. Kendi elektriğini üretecek  olması ve aylık mahsuplaşma yöntemi ile tüketim fazlası elektrik üretimlerinin satışı ile Abdioğulları Plastik sektördeki rekabet gücüne daha da güç katılacak.

Abdullah Göktekin: “GES yatırımlarımız devam ediyor”

Son aylarda Ağrı, Van, Adana ve Osmaniye’de toplam 36 MW arazi tipi santral kurulumunu tamamladıklarını söyleyen Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin, firmanın çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Ayrıca Samsun Bafra’da bir Tiryaki Holding iştiraki olan Yeşil Küre Organik Ürünlere ait 24 adet tavuk kümesine 5 MW çatı GES’in kurulumunu gerçekleştirdik. Halihazırda Erzurum, İzmir, Bitlis ve Eskişehir’de 35 MW arazi tipi, 50 MW civarında çatı tipi GES kurulumumuz devam etmektedir. Mevcutta kalan az sayıdaki lisanslı GES projelerinden biri olan Bitlis ili Adil Cevaz ilçesindeki 16 MWe gücündeki lisansın sahibi Gülbahar Elektrik Üretim AŞ firmasının %100 hissesini EPDK onayına müteakiben devraldık.  Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki GES yatırımları çok uzun vadeli getiri sağlayan yatırımlardır. Panellerin kullanım ömrü 40 yıldan fazladır. Ürün garantisi 10 yıl, performans garantisi ise 25 yıldır. Böyle bakıldığında malzemenin kalitesinin ne kadar önem arz ettiği aşikârdır. Biz her zaman dünyanın en iyi ve en çok satan panellerini yayınlayan Bloomberg Tier 1 listesindeki markaların panellerini kullanıyor, verimliliği en yüksek malzemelerden seçim yapıyoruz. Her ne kadar kendi mühendisimize çok güveniyor, en iyi işi yaptığımızı iddia ediyor olsak bile kendi kendimizi bağımsız teknik müşavirlere denetlettiriyoruz. Ayrıca iş kolumuzla ilgili, her yaptığımız santrale TUV Kalite Standartları Sertifikası çıkartıyoruz. Yani yatırımcılarımız ve müşterilerimiz dünya standartlarına haiz TUV Kalite Standartları Sertifikasına sahip bir santral sahibi olmuş oluyor.”

Anahtar teslim GES projeleriyle sektöre katkılarını sürdüren Göktekin Enerji, şu başlıklar altında hizmet sunuyor:

 • Yatırım ve süreç danıșmanlığı
 • Uygulama alanı keșfi
 • Üretim simülasyonları
 • Yatırım fizibilitesi
 • İzinler ve bürokratik süreç yönetimi
 • Projelendirme
 • Optimal ürün tedariki
 • Uygulama ve montaj
 • Test, devreye alma ve kabul ișlemleri
 • Satıș sonrası bakım-ișletme
 • Monitoring (performans izleme)

     Türkiye’nin ilk ve tek enerji verimliliği danışmanlığı sertifikalı GES Uygulayıcı firması olan Göktekin Enerji, aynı zamanda Solaredge marka invertörlerin Türkiye distribütörlüğünü de yürütmektedir.

Devamını Oku

GES Yatırımcıları

ENCAVIS 2019 yılında artan marjlarla rekor sonuçlar elde etti

Yayın Tarihi

on

Yazar

ENCAVIS 2019 yılında artan marjlarla rekor sonuçlar elde etti

ENCAVIS  2019 yılında artan marjlarla rekor sonuçlar elde etti.
CoVid-19’dan etkilenme beklenmiyor

Encavis AG 2019 yılında tüm faaliyet kazançlarını bir kez daha önemli ölçüde artırdı ve rekor rakamlara ulaştı. Bu, 2018’in “yüzyılın yazı” olarak adlandırılan son derece güçlü dönem göz önüne alındığında olağanüstü bir performans özelliği taşıyor. Danimarka ve Hollanda’daki üretim portföyü istikrarlı bir şekilde sürekli genişledi. Encavis Varlık Yönetimi’nin güçlü büyümesi ve devam eden olumlu koşullar, 2019 yılında 25,0 milyon EUR tutarında gelirde % 10’luk bir artışı beraberinde getirdi.

Encavis AG, 2019 yılında, geçtiğimiz yıl gelir ve işletme kazancı tahminlerini bir kez daha aştı. Güneş parkları yaklaşık 13,6 milyon Euro, rüzgar parkları ise 5,3 milyon Euro civarında, toplam 25,0 milyon Euro olarak gerçekleşen gelir artışına katkıda bulundu.

Faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç (FAVÖK) bir önceki yıla göre yaklaşık % 16 artarak 217,6 milyon Euroya, FAVÖK marjı ise % 79,5’e yükseldi. Rüzgar ve güneş parklarının her biri% 82 (rüzgar) ve% 84 (güneş) FAVÖK marjı elde etti. FAVÖK’deki artış genel olarak olumlu meteorolojik koşullardan, portföyün genişlemesinden ve azınlık menfaatlerinin dört rüzgar parkındaki satışlardan elde edilen gelirden katkılar sağlarken, aynı zamanda diğer işletme giderlerini düşürdü. Hisse başına faaliyet karı, hisse sayısındaki artışa rağmen yaklaşık % 39 yükseldi.

Firma, 130 milyon Euro civarında faaliyet karı elde etmeyi planlamaktadır. 2020 yılında iki büyük proje inşaatındaki gecikme de en fazla, 2020 yılı hisse başına kazancı olumsuz etkileyebilir. Operasyonel nakit akışının 200 milyon Euro’yu aşması bekleniyor.

Sonuç olarak CoVid-19 nedeniyle günlük hayatımızdaki ortaya çıkan kısıtlamalara rağmen 2025 stratejimizi sapma olmaksızın takip ediyoruz. Bu zor zamanlarda bile konumumuzu başarmak üzere koruduğumuzu

hissediyoruz

Devamını Oku

GES Yatırımcıları

Çatılardaki âtıl potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesi

Yayın Tarihi

on

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusundaki mevzuatların şekillenmesi ile beraber 2012 yılında güneş paneli üretiminde faaliyete geçerek başladığı bu yolda, sektörün içinden gelen bir firma olarak güneş enerjisi santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumlarını da üstlenmek adına 2013 yılında General Solar Enerji olarak faaliyetlerini ilerlettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, sektörün dinamizmi ve edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübe ile tamamen GES kurulumuna odaklandıklarını vurguladı. 

GES projelerinin ilerleyişi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim teknolojileri her yıl daha hızlı bir şekilde gelişirken maliyetler de giderek azalmaktadır. Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetlerindeki düşüş beklenenin çok daha öncesinde gerçekleşmeye başlamış ve ilgi uyandırmıştır. 10-15 yıl öncesine kadar gerek alt yapı yetersizliği gerek kurulum maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle güneş enerjisi santrallerini (GES) konuşmak hayaldi. Ancak gelinen noktada artık Uluslararası Enerji Ajansı raporlarında da belirtildiği üzere güneş enerjisi alanındaki büyüme diğer tüm enerji kollarının önüne geçmiş olup, 2010’dan bu yana yeni güneş enerjisi panellerinin maliyeti %80 azalmıştır.

General Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, anahtar teslim hizmet sundukları GES projelerinde yatırımcılarına ilk başvurudan itibaren geçici kabule kadar olan proje alanı keşfinin yapılması (çevresel gölgelenme faktörleri, baca, aydınlık boşluğu, duvar, kot farkı, yön incelemesi vb.), keşifte alınan ölçümler ve bilgiler dâhilinde uygun proje tasarımının yapılması ve proje onay süreci, dünya çapında kabul görmüş kalite standartlarına sahip güneş enerjisi sistemi ekipmanlarının montajının yapılması, sistem entegrasyonu, teşvik ve hibe süreçlerinin takibi, tesisin test, devreye alma ve kabul işlemleri, işletme ve bakım hizmetleri safhalarında uzman kadrosu ve yenilikçi vizyonu ile işin her aşamasında büyük bir titizlik ve özenle çalışmakta olduklarını belirtti.

General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanma ve dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğinin temini, enerji üretiminden kaynaklanan çevresel bozulmaların azaltılması ulusal hedeflerimiz arasındadır. Cari açığın en önemli nedeni olan enerji kaynaklı ithalatımızın bir an önce azaltılması, ülkemizin enerji güvenliği ve bağımsızlığı için her türlü yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kullanılması çok önemlidir. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında neredeyse tamamına yakını GES’lerden oluşan yaklaşık 6000 MW elektrik üretim tesisi işletmededir. 

Bu noktada General Solar olarak, Türkiye’nin birçok yerinde kurulum gerçekleştirerek büyüyerek ilerleyen, tecrübeli kadrosuyla yeni yönetmelikte de sektöre yön vermeye devam ettiklerine değinen Ali Demirdaş, EPC hizmeti sundukları projelerin çok daha fazlasının proje geliştirme, malzeme tedariki faslında yer alarak 100 MW’ı aşan GES projesi kurulumu gerçekleştirdikleri arazi uygulamalarının yanı sıra 2013 yılında Çanakkale ve Gaziantep’te başladıkları çatıüstü GES projesi kurulumları serüvenine daha sonra İZKA kapsamında İzmir Torbalı ve Kemalpaşa’da devam ettiklerini belirtti. İlerleyen dönemlerde Gaziantep Gülen Mantar çatısına, Afyon Cumhuriyet Sucukları tesisinin çatısına ve Bursa Olca Salça fabrikasının çatısına kurulan projeler General Solar’ın öne çıkan diğer çatı projeleri oldu.  

Enerjide sessiz dönüşüm

Enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, kaynakları verimli kullanmak işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Elektrik maliyetinin tüm üretim tesisleri için çok önemli bir girdi olduğu görülmektedir. Yıllık veya aylık tüketimleri oldukça yüksek olan bu tesislerin elektrik ihtiyaçlarının ucuz, yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması oldukça önemlidir. Sanayicilerimiz için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası pazarda rekabet açısından önemli bir rol oynayacaktır. 

Kurulan GES sistemlerinin 25 yıl performans garantisinin sağlanmasının yanı sıra çok daha uzun süre elektrik üretimi yaptığı bilinen bir gerçektir. 10 yıl alım garantisi sağlanan, çatılara kurulan tesisler için ilk yatırım maliyeti yaklaşık 4 buçuk yılda geri dönmekte ve geri kalan yıllarda tesis yatırımcısına ücretsiz elektrik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çatı GES projeleriyle beraber tüketime en yakın noktadan enerji temini sağlanarak kayıpların minimize edilmesi sağlanmaktadır.  

Öncelik can ardından mal güvenliği

Çatılardaki fotovoltaik sistemler ülkemiz için gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte çatı ve cephe uygulamalı tesisler mühendislik konusunda dikkat ve tecrübe gerektirmektedir. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan firmalar zaman zaman yatırımcıyı da yanlış yönlendirmektedir. 

Çatı uygulamalı GES’ler sahaya uygulanan GES’lerden farklı ve çok daha ayrıntılı, dikkatli çalışmayı gerektirmektedir. Öncelikle can güvenliği olmak üzere kurulan sistemin olası risklerden arındırılmış olması işletme açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çatı uygulamalarında seçilecek doğru kurulum firması öncelikle güvenlik, statik ve elektrik faktörlerini göz önünde bulundurarak yatırımcılara en uygun hizmeti sağlamalıdır.

Yeni yönetmelik 

10 Mayıs 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 12 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında çatılarda kurulacak güneş enerji santralleri ile elektrik üretiminde yeni dönem başladı. Sistemden elde edilecek enerjinin öztüketim fazlasını satabilme imkânı getirilmiş olup, enerji satın alma garantisi 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

Mevzuat değişiklerinin de tamamlanmasıyla birlikte artık “enerjide kendin üret kendin tüket” dönemi başlamıştır. Özellikle aylık mahsuplaşmanın çıkması birçok yatırımcıyı GES’e yönlendirecek, böylelikle temiz enerji trendiyle sektörün yakalamış olduğu ivme hızlanarak devam edecektir ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar artacaktır. 

Yeni düzenleme ile yeni yapılacak lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı (GES) üretim tesisleri için ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye kendi tarife grubu üzerinden satışına olanak sağlayan yeni düzenlemenin detaylarına baktığımızda;

 • Bağlantı anlaşmasının sözleşme gücü ile sınırlı olmasının devam ettiği,
 • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olmak üzere arazi kurulumları hariç mesken; sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için çatı ve cephe uygulamalarının yapılabileceği,
 • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak üzere tarımsal sulama aboneleri; içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, kamu kurumlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
 • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
 • Lisanssız uygulamalardaki 1MW üst sınırının 5MW’a çıkarıldığı (sözleşme gücünü aşmamak kaydıyla) görülmektedir.

Yeni Yönetmelikle ülkemizde sektörün çok daha iyi noktalara gelmesini temenni ettiklerini belirten Ali Demirdaş; Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan tek sahada 27 MW GES’i devreye aldığı gibi Yeni Öztüketim Yönetmeliği’ne istinaden kurulumu; geçici kabulü yapılan Türkiye’nin ilk çatı GES projesini Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirerek birçok ilke imza attıklarını ve başarılı proje gerçekleştirdiklerini belirterek; 2019 son çeyrekte Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta zorlu saha koşullarına rağmen 60 günde toplamda 10 MW projeyi başarılı bir şekilde devreye aldıklarını belirtti. Bununla birlikte Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 16 MW gücünde yeni GES projesi ile kurulumlarına devam ettiklerine değindi. 

Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com