Hukuk ve Profesyonel Hizmetler

Konutlarda güneşten elektrik üretimine vergi muafiyeti

Yayın Tarihi

on

Güneş enerjisinden elektrik üretimini finansal açıdan desteklemek için 2018 yılının Mart ayında yasal düzenleme yapıldı.

7103 sayılı, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar için esnaf muaflığı getirildi.

Bir başka ifadeyle bu kapsama giren kişiler gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Trendler

Exit mobile version