Connect with us

Mali Danışmanlık, Finans Çözümleri

Güneş enerjisi finansmanı ve geleceği

Yayın Tarihi

on

finansmanı

Güneş enerjisi finansmanı için 2018 ve devamında enerji sektörüne global olarak gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin projeksiyonlara baktığımızda, toplam yatırımın %40’ının yenilenebilir enerji sektörüne gitmesi beklenmektedir. Yenilenebilir Enerji yatırımları içerisinde ağırlıklı yatırım kaleminin güneş enerjisi olacağı ve Uluslararası Enerji Ajansının beklentisi dahilinde 113 milyar Euro düzeyinde bir yatırım alacağı tahmin edilmektedir.

2025 Enerji Yatırımlarının Gelişim Projeksiyonu

2004 – 2017 arasında gerçekleşen yatırımlara baktığımızda, özellikle güneş enerjisi tarafında 2014 ve sonrasında yer-üstü rüzgâr yatırımlarının önüne geçen yatırımlar dikkat çekmektedir.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Gelişim Projeksiyonu 2004 – 2017 (milyar USD)

Yenilenebilir enerji kaynaklarından birim üretim maliyetlerinin gün geçtikçe ucuzladığı bir ortamdayız. Almanya özelinde birim enerji üretim maliyetlerine baktığımızda hem şimdiye kadarki çarpıcı azalma hem de 2020’ye uzanan projeksiyonlarda bu eğilimin devam ettiğini görmekteyiz.

Birim Enerji Üretim Maliyetleri Gelişimi

Diğer taraftan azalan üretim maliyetleri içerisinde hâlâ sermaye & finansman maliyeti üretim maliyetinin hem dünyada hem de özellikle Türkiye’de önemli bir maliyet kalemi olmaktadır. Bu noktadan bakıldığında, finansal kuruluşların üretim maliyetlerinin azaltıcı rolü de bulunmaktadır. Ayrıca enerji projelerindeki sermaye ağırlıklı yatırım maliyetleri ve yenilenebilir enerji tarafından işletme maliyetlerinin yatırım maliyetlerine görece düşüklüğünden hareketle, finansman gücü önemini korumaya devam edecektir. Bu nedenle büyük enerji şirketlerinin en önemli iş ortaklıkları finansman veya fon sağlayıcı kuruluşlar olmaya devam edecektir.

Özellikle Türkiye’de finansal yatırımcı nitelikli sponsorların görece düşüklüğü bu noktadaki iş ortaklığını ticari bankalara ve uluslararası finansal kuruluşların yürütmesine neden olmuştur.

Bu durum yatırımcı tarafındaki finansal önceliklerin ister istemez finansal kuruluşlar tarafından yönetilmesine yol açmıştır. Bu noktada Türkiye’de özellikle güneş enerjisi finansman modellerinin geleceğine baktığımızda; finansal yatırımcı nitelikli kuruluş ve fonların güneş enerjisi iş birliğine gidecek şekilde yapılanması beklenmelidir. Bu yapılanma da finansman model & yapılarının daha bağımsız şekilde ilerlemesine ihtiyacı ortaya çıkaracağından; sektörün finansal sağlamlık açısından bankalarca yönlendirilen regülasyon & düzenlemelerden yatırımcı odaklı regülasyon & düzenlemelere kaymasını sağlayacaktır.

Güneş enerjisi finansmanlarının hem dünya hem de Türkiye odak noktasında; birleşme ve satın&alma (M&A) aktivitelerinin finansmanı yer almaktadır. Dünyada enerji satın alım aktivitelerinin de nispeten düşük kaldığı bir ortamdan; önemli oranda artan sayıda işleme doğru kaynaktayız. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere özellikle güneş enerjisi alanındaki işlem hacmindeki satın alım hacim artışı beraberinde hem satın alım finansmanlarını hem de sermaye tarafında finansal yatırımlarında işlem artışı sağlamaktadır.

Dünya Yenilenebilir Enerji Yatırımları Satın Alım İşlemlerinin Enerji Türü Bazında Gelişimi (milyar USD)

Dünya Yenilenebilir Enerji Yatırımları Satın Alım İşlemlerinin Satın Alım İşlem Türü Vazında Gelişimi (milyar USD)

Yenilenebilir Enerji Satın Alın İşlemlerinde işlem türüne baktığımızda; doğrudan proje satın alımı veya şirket satım alımı yöntemlerinin işlemlerin %90’ından fazlasını teşkil ettiğini görmekteyiz.

Finansal sponsorlar yenilenebilir enerji aktiflerine sahip taraflar olarak; 2015-2017 yılları arasında toplam M&A işlemlerinin %50’sinde yatırımcı olmuştur. Güneş enerjisi sektörü özelinde ise; 2018 yılı itibariyle 100’e yakın satın alım gerçekleşen bir global güneş pazarında; satım alım tarafındaki oyuncularda finansal nitelikli yatırımcılar da artmaktadır.

Solar Enerji Satın-Alım İşlemlerinde Alıcı Tarafların Dağılımı (2017-2018)

Avrupa’daki yenilenebilir enerji yatırımlarındaki finansal yatırımcıların yatırım türlerine baktığımızda, doğrudan yatırım ve proje bonosu aracılığıyla yatırımların öne çıkan araç olduğu da görülmektedir.

 

Avrupa Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yatırım Türü

 

Türkiye piyasasında özellikle son dönemde önemli kurumsal enerji holdingi nitelikli oyuncuların güneş enerji portföylerinin; farklı yatırım iştahı bulunan daha küçük yatırımcılar tarafından alındığı bir dönem yaşamaktayız. Sektörün bu noktada uzun vadeli gelişimini değerlendirdiğimizde global pazarlara yakınsayan bir şekilde finansal nitelikli yatırımcıların yatırım odağına alınabilmesini sağlanması kritik öneme sahip olmalıdır.

Kaynaklar

Renewable Energy Trends; Bloomberg New Energy Finance

Solar M&A Activity Report; Mercom Capital Group

Fueling the Energy Transition; Mc Kinsey Report

 

Özlem Kıldır, Danışman & Eğitmen, Sabancı Üniversitesi, Profinstance Proje Finansmanı & Kurumsal Bankacılık Danışmanlık & Eğitim Hizmetleri

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Mali Danışmanlık, Finans Çözümleri

IMF, rüzgârda maliyetlerin düşmeye devam ettiğini açıkladı

Yayın Tarihi

on

IMF

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre yenilenebilir enerji kaynaklarında son 10 yılda yaşanan maliyet düşüşleriyle küresel yenilenebilir kapasitesi artış ivmesi göstermeye devam ediyor.

IMFBlog’ta bir yazı kaleme alan IMF Ekonomisti Christian Bogmans, Nisan Dünya Ekonomik Görünümü’ndeki Haftanın Tablosu’nun gösterdiği üzere yenilenebilir enerji maliyetlerinin güneş panelleri için yüzde 76, rüzgâr türbinleri içinse yüzde 34 düştüğünü belirtti. Bogmans, rakamlardaki iyileşmeyle birlikte yenilenebilir kaynakların, fosil yakıtlar ile hidroelektrik ve nükleer gibi daha geleneksel düşük karbonlu enerji kaynakları karşısında daha rekabetçi hale geldiğini belirtiyor.

Düşük karbonlu elektrik enerjisi üretimi için rüzgâr ve güneş enerjisinden faydalanmanın bir zamanlar ekonomik olmadığını belirten Bogmans; bu teknolojiler için hızla düşen maliyetlerin küresel yenilenebilir enerji kapasitesini artırdığına dikkat çekiyor. IMF Ekonomisti Bogmans; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artışının karbon salımını ve küresel ısınmanın etkilerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Nisan Dünya Ekonomik Görünümü’ndeki Haftanın Tablosu’ndaki rakamlar; farklı üretim teknolojilerinin inşa edilmesi ve işletilmesine yapılan yatırımın geri kazanılması için ihtiyaç duyulacak olan güç birimi başına maliyetin hesaplanmasının bir yöntemi olarak adlandırılan “dengelenmiş elektrik maliyeti”ne dayanmaktadır.

Son 10 yılda rüzgâr ve güneş enerjisi maliyetlerindeki düşüşlerin küresel yatırım hacmini geliştirdiğine dikkat çeken Christian Bogmans; hidroelektriğin 2008 yılına kadar yenilenebilir enerjide en fazla yatırım çeken kalem olduğunu; 2009 yılıyla birlikte liderliğin rüzgâr türbini yatırımlarına geçtiğini ve 2016 yılından itibarense en çok yatırım çeken yenilenebilir enerji kaynağının güneş enerjisi olduğunu belirtiyor.

Bogmans’ın verdiği bilgilere göre; rüzgâr ve güneş enerjisinde maliyetler düşerken; aynı dönemde nükleer ve hidroelektrik maliyetleri sırasıyla yüzde 21 ve 9 arttı. Rüzgâr ve güneş enerjisinden farklı olarak; nükleer ve hidroelektrik yatırımlarının; köprüler ve demiryolları gibi büyük ölçekli inşaat mühendisliği projelerine benzer şekilde büyük yatırım gerektiren projeler olduğunu belirten IMF ekonomisti; bunun da yenilenebilir enerji için olumlu bir olgu olduğunu belirtiyor. Bogmans; teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde daha verimli paneller ve türbinler inşa edilmesinin de süreçteki olumlu etkisine dikkat çekiyor.

Devamını Oku

Mali Danışmanlık, Finans Çözümleri

İş Bankası’ndan GES projelerine özel kredi

Yayın Tarihi

on

Türkiye İş Bankası, çatı ve öz tüketim güneş enerjisi sistemi (GES) projelerine özel bir kredi programı başlattı.

“İş’te Güneş Kredisi” başlığıyla duyurusu yapılan finansman projesiyle ilgili bankadan yapılan açıklamada, “kendi elektriğini çatılarında veya aynı trafo merkezine bağlı boş arazilerinde çevre dostu şekilde üreten işletmeler, elektrik giderlerinden tasarruf ediyor, avantaj kazanıyor” sözlerine yer verildi.

İş’te Güneş Kredisi’nin kullanım koşullarına ilişkinse şu bilgiler verildi:

“İş’te Güneş Kredisi, azami 1 yılı anapara geri ödemesiz 10 yıla varan vadelerde TL, USD veya EURO cinsinden kullanılabilir.

Esnek veya fatura öder gibi aylık eşit taksitlerle geri ödeme imkânı sağlar.”

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamada; bankanın şimdiye dek lisanslı ve lisanssız olmak üzere toplamda 600 MW’lık güneş enerjisi yatırımına finansman sağladığı bilgisi paylaşıldı.

İş’te Güneş Kredisi’yle ilgili olarak Türkiye İş Bankası resmi web sitesi üzerinden ayrıntılı bilgi edinmek mümkün.

Devamını Oku

Mali Danışmanlık, Finans Çözümleri

Akfen Yenilenebilir Enerji’ye Türkiye’nin en büyük yenilenebilir kredisi

Yayın Tarihi

on

Aralık 2017’de gelecek 2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar liralık (1.6 milyar dolar) yatırım paketi açıklayan Akfen Holding, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Akfen, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında tamamı yerli kaynaklardan oluşan 13 rüzgar ve güneş santrali yapacak.
Toplam 530 milyon dolar olan santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını Akfen Holding kendi öz kaynaklarıyla karşılarken, 363 milyon dolarlık kredi yerli ve yabancı 6 banka tarafından sağlanıyor. Bu Türkiye’de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, önceden açıklanan yatırım paketinin önemli kısmını kendi öz kaynaklarıyla yapacaklarının altını çizerek, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve yatırımlarımızı gerçekleştirerek Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları ve Mersin Uluslararası Limanı şirketlerindeki hisse devirleriyle Türkiye’ye 1.2 milyar dolarlık yatırım girişi sağlayan Akfen Holding, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.
Aralık 2017’de gelecek 2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar liralık (1.6 milyar dolar) yatırım paketini hayata geçireceğini ilan eden Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve 327 megavat gücünde olan 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuruyor.
Toplam 530 milyon dolara mal olacak 13 santralin 167 milyon dolarlık kısmı Akfen Holding öz kaynaklarıyla karşılanırken, geri kalan 363 milyon dolarlık kısım için yerli ve yabancı 6 bankadan kredi alındı.
Yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali kurulu gücü 574 MW’a çıkacak.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, hisse devirlerinden elde ettikleri geliri yeniden Türkiye’ye yatırım olarak döndürdüklerine dikkat çekerek, 2019 yıl sonuna kadar hayata geçirecekleri yatırım paketinin planlandığı şekliyle zamanında devreye gireceğinin altını çizdi. Hamdi Akın, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve hisse devirlerinden kazandığımızı yeniden Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Aralık 2017’de 6.2 milyar TL (1.6 milyar dolar) olarak açıkladığımız yatırım paketini 2019 sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle önemli kısmını kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız bu yatırımların zamanlamasında hiçbir aksama da olmayacak” ifadelerini kullandı.

Alanında Türkiye’nin en büyük kredisi

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 yılına kadar 1000 MW’lık “temiz kurulu güce” ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki güneş ve rüzgar enerji projeleri için Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 9 güneş enerji santrali (GES) ve 4 rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak toplam 363 milyon dolarlık kredi için yerli-yabancı finans devleri güçlerini birleştirdi. Buna göre 103 milyon dolarlık GES kredisini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye İş Bankası üstlendi. 260 milyon dolarlık RES kredisi ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı.
Toplam güçleri 327 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında tam 1.2 milyon kişinin
yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak.
Akfen Yenilenebilir Enerji, doğal ve yerli kaynaklardan üretim sağlayacak projelerini Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Türkiye’nin birçok farklı noktasına yayacak. Buna göre yatırım değeri 180 milyon dolar olarak planlanan 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulacak. Güneşten elektrik üretecek GES’ler tamamlandığında 70 MW’ı lisanslı, 15 MW’ı lisanssız olmak üzere toplam 85 MW kapasiteye ulaşacak. 350 milyon dolara mal olacak 4 RES ise Çanakkale ve Denizli’de yer alacak. RES’lerin toplam lisanslı gücü 242 MW olacak.
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 13 projesinden yıllık 1.000 GWh enerji üretimi gerçekleştirecek. Sadece güneş ve rüzgar gibi yerli kaynaklardan üretilecek enerji direkt olarak Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesine aktarılacak.
Projelerin hayata geçmesiyle 2023 yılına kadar yerli ve doğal kaynaklardan 27 bin MW hidroelektrik dışı
yenilenebilir üretim kapasitesi kurma hedefi bulunan Hükümetin projeleri de büyük oranda desteklenmiş olacak.
Öte yandan projeler Türkiye’nin elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde de önemli rol oynayacak.

 

Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2019 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com